เยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ยามาซากิ มาซัค ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที 10-11 ตุลาคม 2559

Grand Opening Ceremony : AMADA ASEAN TECHNICAL CENTER : 23 September 2016
October 10, 2016
The Grand Metalex 2016 : Total Metal Working Solution
December 19, 2016

เยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ยามาซากิ มาซัค ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที 10-11 ตุลาคม 2559

นายไพรัช ธรสารสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร และ นางนวรัตน เมฆอรุณกมล ผู้จัดการแผนกตัดเลเซอร์ ของบริษัท ไททันสตีล จำกัด และ นางสาวสุพรรณนา วัชรปาณ ผู้จัดการ บริษัท โคราชสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท คราสส์เทค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดเลเซอร์ ในชื่อ มาซัค ให้ไปเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ยามาซากิ มาซัค ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที 10-11 ตุลาคม 2559 บริษัท ยามาซากิ มาซัค นี้ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 มีอายุเกือบ 100 ปี
เครื่องตัดเลเซอร์ของบริษัท มาซัค คือ เครื่องตัดเลเซอร์รุ่น Optiplux 2D ซึ่งมีทั้งแบบ Co2 และแบบ Fiber แบบ Fiber นี้สามารถ ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *