" />

เครื่องต๊าปเกลียว

เครื่องต๊าปเกลียว
Tapping screw

บริษัท ออลเมทัล จำกัด รับต๊าปเกลียวมิล
โดยเครื่องจักรที่แม่นยำ รวดเร็ว สามารถต๊าป ขนาด M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

ทีมงานต๊าปเกลียวยินดีให้บริการ คำปรึกษา และออกแบบคำนวณ ชิ้นงานประเภทต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว

ต๊าปเกลียว