" />

หัวข้อสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ : 25 มกราคม 2560

ขอขอบคุณ โรงแรม Marriott Bangkok Marquis Queen’s Park
January 22, 2017
Procument Open House 2017
April 7, 2017

หัวข้อสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ : 25 มกราคม 2560

คุณนวรัตน เมฆอรุณกมล ผู้จัดการแผนกเลเซอร์ บริษัท ไททันสตีล จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท อะมาดะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์” ทำให้ได้เห็นความต่างการตัดชิ้นงานตัดด้วย Fiber และ Co2

การตัดด้วย Fiber สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงเลเซอร์ ได้มากถึง 33% ซึ่งมากกว่าการใช้ Co2 ถึง 23% และสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 1 ใน 3 นอกจากนั้นยังสามารถตัดวัสดุ ที่ Co2 ทำไม่ได้หรือทำได้ยาก เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียมฯ

ช่วงท้ายของการสัมมนา ยังได้รับชมการตัดเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยี Fiber กับวัสดุต่างๆ ในปัจจุบันถือว่า การตัดด้วย FIBER มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *