ขอขอบคุณ โรงแรม Marriott Bangkok Marquis Queen’s Park

The Grand Metalex 2016 : Total Metal Working Solution
December 19, 2016
หัวข้อสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ : 25 มกราคม 2560
March 15, 2017

ขอขอบคุณ โรงแรม Marriott Bangkok Marquis Queen’s Park

ขอขอบคุณ โรงแรม Marriott Bangkok Marquis Queen’s Park ที่ให้ บริษัท ไททันสตีล จำกัด ได้มีโอกาสแสดงผลงาน ตัด และ ฉลุลาย ด้วยเลเซอร์
บริเวณ ห้องอาหาร Goji Bar & Restaurant และ Soba Factory รวมถึงบริเวณโถงทางเข้าโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *